Oorzaak

Een eenduidige oorzaak is nog niet bekend voor het Fibromyalgiesyndroom.  Het gaat hoogstwaarschijnlijk  om een combinatie van de volgende factoren: 

·      Verhoogde spierspanning waardoor meer afvalstoffen ontstaan en de afvalstoffen slechter worden afgevoerd met een weefselverzuring tot gevolg

·        Tekorten aan voedingsstoffen zoals  mineralen, vitaminen, spoorelementen en vetzuren. Te denken valt aan een tekort aan magnesium, vitamine B12, co-enzym Q10, zink, koper, jodium, selenium en omega-3 vetzuren

·        Men heeft vastgesteld dat bij mensen met Fibromyalgie de hoeveelheid groeihormoon ongeveer 30% lager ligt. Dit hormoon is belangrijk voor het herstel van kleine beschadigingen aan de spieren en bindweefselstructuren.

·        Voedingsallergie of -intolerantie in combinatie met "het lekkende darm syndroom"

·        Psychologische factoren (kwaadheid, verdriet, angst,  moedeloosheid, machteloosheid)

·         Zuurstoftekort in de spiercellen mede door een te vlakke ademhaling

·        Infectie met een virus, bacterie, schimmel en/of parasiet

·        Reuma in het voorgeslacht

·        Verstoringen in de spierstofwisseling

·        Enzym tekorten 

·        Vergiftiging door zware metalen (amalgaam)

·        Slaaptekort

·        Ontgiftingsprobleem van de lever

·        Onvoldoende functioneren van het immuunsysteem

·         Niet voldoende luisteren naar signalen van het lichaam

·        Probleem van de neurotransmitters in de hersenen

·        Veranderingen in het serotonine/tryptofaan metabolisme

·        Pijn wordt intensiever waargenomen en beleeft. 

 

Disclaimer