Eigenschappen

Fibromyalgie komt meer voor bij mensen met de volgende eigenschappen:

·        geen neen kunnen zeggen, anderen het werk uit handen nemen

·       zichzelf opofferen, zichzelf wegcijferen

·        geen grenzen kunnen trekken

·        niet luisteren naar de signalen van het lichaam

·        hoge eisen stellen aan zichzelf en anderen

·       perfectionisme, graag de controle over alles willen hebben

·        schuldgevoelens, zelfverwijten maken ook als hiertoe geen reden is

·        minderwaardigheidsgevoelens, laag zelfbeeld

·       gebrek aan flexibiliteit

·       vasthouden aan hoge waarden en normen, principes en opvattingen

·        niet goed weten wat ze willen, zich laten meeslepen

·        innerlijke onvrede, kwaadheid, woede, agressie

·        piekeren, tobben, wakker liggen, moeilijk loslaten

·        teveel werken, te weinig rust en ontspanning, te weinig tijd voor zichzelf

·        gebrek aan waardering door de omgeving, die alles vanzelfsprekend vindt

·        angst voor conflicten, fouten, mislukkingen en risico's

·        slecht tegen kritiek en opmerkingen kunnen

·        neiging tot neerslachtigheid, pessimisme en doemdenken